Licitaciones

Serveis d’assistència en matèria de compliance i implementació i gestió d’un canal ètic per a Barcelona Activa SAU SPM.

Importe

Fecha Fin de presentación

L’objecte del contracte dels serveis de comunicació i publicitat de Terres de Mestral i de la comunicació institucional de la Mancomunitat. L’objecte del contracte comprén: A. Contractació d’una empre […]

Importe

Fecha Fin de presentación

L’objecte d’aquest contracte és, en el marc dels fonaments anteriorment exposats, executar una proposta de digitalització de l’oferta i la informació turística de Manresa mitjançant una plataforma int […]

Importe

Fecha Fin de presentación

L’objecte del present contracte és la contractació del subministrament i manteniment d’una llicència del programa AutoTURN Pro per la Regidoria d’Urbanisme, Obres, Mobilitat, Serveis Urbans i Mantenim […]

Importe

Fecha Fin de presentación

Contracte del servei de disseny gràfic i fotografia de la 11ª edició del Festival d’Arts Escèniques Infantils i Juvenils de Montmeló, FITKAM 2024

Importe

Fecha Fin de presentación

Subministrament d’objectes complementaris per a la divisió del Port Olímpic de Barcelona

Importe

Fecha Fin de presentación

Contrato de servicios de servicios de mantenimiento de distintos componentes hardware de la Cámara de Cuentas de Andalucía

Importe

Fecha Fin de presentación

La contractació és la prestació, per part de llicenciats en dret col•legiats en un Col•legi d’Advocats implantat en l’àmbit territorial de l’Estat espanyol, de serveis d’assessorament jurídic en quals […]

Importe

Fecha Fin de presentación

Disseny i producció audiovisual de cada encàrrec objecte del contracte, amb l’objectiu de captació de leads i promoció de la marca de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Bar […]

Importe

Fecha Fin de presentación