Licitaciones

Contratación do patrocinio dos II premios «Emilia Pardo Bazán no País das Rías»

Importe

Fecha Fin de presentación

El objeto del presente contrato es el patrocinio deportivo a la Federación Canaria de Surf por el evento denominado Las Americas Pro SurFest

Importe

Fecha Fin de presentación

Patrocinio del concierto de Quevedo que se celebrará el 11 de noviembre de 2023 en el estadio Antonio Domínguez, playa de Las Américas, Arona.

Importe

Fecha Fin de presentación

facturació electrònica a la Generalitat de Catalunya. Aquest servei de suport realitzarà tasques com les que segueixen: – Coordinació i execució dels procediments de suport a la ciutadania, incloent e […]

Importe

Fecha Fin de presentación

L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA del lloguer d’un vehicle –que actuarà com a plató mòbil- per al programa Al cotxe.

Importe

Fecha Fin de presentación

Lloguer de material d’àudio per a l’espai jove que es muntarà al Fòrum amb motiu de La Marató

Importe

Fecha Fin de presentación

Contracte relatiu al subministrament i dret d’ús de diferents llicències de programari Infromix per a Cementiris de Barcelona, S.A.U

Importe

Fecha Fin de presentación

L’objecte de la present licitació és la prestació del servei de manteniment de ERP SAGE 200 desenvolupat per SAGE (solució completa de gestió integral modular adaptable a les necessitats de les mitjan […]

Importe

Fecha Fin de presentación

Adquisició de fons bibliogràfics i audiovisuals per a la Biblioteca

Importe

Fecha Fin de presentación